vrijdag, juli 12, 2024
Text Size

Keuring van mazouttank - Neutralisatie van de lekke tank

1- Onafhankelijk van verhuur of verkoop dienen mazouttanks éénmalig of periodiek te worden gekeurd. Als bewijs wordt een attest geschreven.

  • Bij bovengrondse particuliere tanks ( <5000liter) is er een éénmalige keuring nodig
  • Bij ondergrondse tanks zijn er periodieke keuringen om de zoveel jaar nodig, afhankelijk van de soort tank en ligging (al dan niet waterwinningsgebied). Iedere keer wordt een attest geschreven.

Bij verkoop moet de tank gekeurd zijn en dient het (laatste) keuringsattest te worden voorgelegd aan de verkopende notaris. Indien er geen attest meer beschikbaar is, moet er een nieuwe keuring gebeuren.
keuring mazouttank

Een interessante site hierover is www.infomazout.be/reservoirs

Offerte aanvragen of via mail (met vermelding van het adres en de soort tank(en))



2- Indien de ondergrondse tank lek is, dient hij na reiniging ofwel te worden verwijderd, ofwel -indien dit niet haalbaar is- te worden geneutraliseerd.
Bij neutralisatie wordt de tank opgevuld met PU-schuim of gekeurd zand.

Prijzen: variëren tussen € 500 en € 1500, afhankelijk van inhoud en vervuiling.
Offerte aanvragen