zaterdag, juni 15, 2024
Text Size

EPC Energie Prestatie Certificaat

Sinds 1 januari 2009 is het bij zowel verhuur als verkoop van woningen verplicht om een EPC te kunnen voorleggen.

Een interessante en vrij complete site hierover vind je op www.epcdeskundigen.be

epc attest

Het EPC geeft een bepaald verbruik per m2 weer, zodat de energiezuinigheid van de woning kan worden ingeschat door de toekomstige huurder of koper. Dit verbruik komt niet overeen met het werkelijk verbruik, maar wordt op zo’n manier berekend dat woningen onderling wel kunnen worden vergeleken.

  • Bij verhuur bezorg je het EPC samen met het huurcontract aan het registratiekantoor 
  • Bij verkoop bezorg je het EPC aan de verkopende notaris, die het zal vermelden in de koopakte
Prijs: vanaf € 100  tot € 300
Offerte aanvragen

Keuring elektrische installaties

Bij verkoop van een woning is het verplicht om de elektrische installatie te laten keuren, behalve indien U nog beschikt over een keuringsattest dat jonger is dan 25 jaar en er sedert die keuring geen wijzigingen of uitbreidingen zijn gebeurd.

Per teller dient er een keuring te gebeuren. Er dienen bv 2 keuringen te gebeuren als er een nachtteller is uitsluitend voor de verwarming en een aparte teller voor de rest.keuring electrische installaties

Uitgebreide info is terug te vinden op de site van AIB Vinçotte bij de FAQ

Keuring van mazouttank - Neutralisatie van de lekke tank

1- Onafhankelijk van verhuur of verkoop dienen mazouttanks éénmalig of periodiek te worden gekeurd. Als bewijs wordt een attest geschreven.

  • Bij bovengrondse particuliere tanks ( <5000liter) is er een éénmalige keuring nodig
  • Bij ondergrondse tanks zijn er periodieke keuringen om de zoveel jaar nodig, afhankelijk van de soort tank en ligging (al dan niet waterwinningsgebied). Iedere keer wordt een attest geschreven.

Bij verkoop moet de tank gekeurd zijn en dient het (laatste) keuringsattest te worden voorgelegd aan de verkopende notaris. Indien er geen attest meer beschikbaar is, moet er een nieuwe keuring gebeuren.
keuring mazouttank

Een interessante site hierover is www.infomazout.be/reservoirs

Offerte aanvragen of via mail (met vermelding van het adres en de soort tank(en))2- Indien de ondergrondse tank lek is, dient hij na reiniging ofwel te worden verwijderd, ofwel -indien dit niet haalbaar is- te worden geneutraliseerd.
Bij neutralisatie wordt de tank opgevuld met PU-schuim of gekeurd zand.

Prijzen: variëren tussen € 500 en € 1500, afhankelijk van inhoud en vervuiling.
Offerte aanvragen