zaterdag, juni 15, 2024
Text Size

Energieaudit

De core business van Uw bedrijf is niet de energie en het verbruik, maar deze kosten kunnen wel een belangrijke invloed op het financieel resultaat hebben.

Een algemene energie-audit geeft U een algemeen overzicht van het verbruik en mogelijke besparingen. Een lijstje met quick wins om zonder investering een besparing te verwezenlijken is een extra.

Mocht er nog geen  energieboekhouding bestaan, is dit het aangewezen moment om hiermee te starten. Niet zomaar het zoveelste papierwerk, maar om echt mee te werken en te interpreteren, en om zelf fouten en onvolkomenheden uit de installaties te halen.

Uit de mogelijke energiebesparingen wordt dan een thema gekozen dat dan verder wordt uitgediept. Via schattingen, of met opvragen van offertes, wordt de investering bepaald, en de besparingen, en dus ook de TVT en ROE.
Het logisch gevolg is het opstellen van een eisenpakket en lastenboek met meetstaat. Indien gewenst worden de offertes geanaliseerd en van commentaar voorzien. Verdere begeleiding is mogelijk.

Uit ervaring blijkt dat een besparing van 10% vrij gemakkelijk is, maar dat evengoed besparingen van 50% (!)  voorkomen.
De buzz-words zijn variabel debiet, frequentiesturingen, vraagsturing, SPF, LCC.

industrie 670 100

Advies en calculatie

De vuistregels waar vroeger gretig gebruik van werd gemaakt, zijn heden ten dage niet echt meer van toepassing. De evolutie in de bouwkunde op gebied van isolatie en luchtdichtheid nopen ons ertoe om veel meer in detail uit te rekenen.
Alles moet energiezuiniger en dynamischer in respons. Zware overdrijvingen en reserves in vermogen zijn niet meer gepermiteerd.